18 października br. w  Urzędzie Gminy Grodziec odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców - potencjalnych beneficjentów PROW.

Grodziec szkolenie 18.10 1 maly

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy oraz osoby pragnące założyć działalność gospodarczą zainteresowane pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie". Podczas spotkania omówione zostały założenia Programu, zasady przyznawania pomocy, biznesplan oraz załączniki niezbędne przy składaniu wniosku. Spotkanie przeprowadzili pracownicy biura Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”: Pani Iwona Bańdosz oraz Pani Anna Lendzioszek.

Grodziec szkolenie 18.10 2 maly

Galeria fotografii.

 

 

    W terminie od 16 do 26 sierpnia  2016 roku w Społecznej Szkole Podstawowej w Lipicach odbyły się półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Grodziec, finansowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

004 2016.08 Polkolonie KRUS small

W ramach programu dzieci miały zapewnione rozrywki w postaci wycieczek do Aquaparku w Kaliszu, zwiedzały zamek w Gołuchowie czy pokonywały park linowy w Kleczewie, miały również bogaty program zajęć sportowo- rekreacyjnych zorganizowany na terenie placówki (mistrz dwóch kółek, dzień indiański, wybory mis i mistera półkolonii)

Gleria fotografii.

 

 ZAPROSZENIE


Stowarzyszenie „Razem dla szkół”
zaprasza  uczestników projektu
„Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym”

na piknik
z pieczeniem kiełbasek przy ognisku,
który odbędzie się
 w Społecznej Szkole Podstawowej
 im Marii Konopnickiej w Lipicach
28.10.2016r. (piątek) o godzinie 1500
Podczas pikniku będzie zorganizowany  konkurs plastyczny
(technika dowolna)

pt. „Ciekawie spędzam swój czas bez nałogu”.
 Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach
wiekowych klas 1-3  i klas 4-6.

Wszystkich uczestników projektu serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w konkursie.

zaproszenie logo