Jesień życia też potrafi być piękna. Przekonali się o tym seniorzy, biorący udział w zorganizowanym po raz drugi w Grodźcu Pikniku Seniorów.

010 2016.10 08 II Piknik Seniorow 1
    Tegoroczny piknik pn. „Dary jesieni” zgromadził w hali sportowej przy Zespole Szkół w Grodźcu blisko 300 seniorów z powiatu konińskiego. Impreza rozpoczęła się od uroczystego powitania gości przez prowadzących – Pelagię Serafińską i Antoniego Dąbka ze Stowarzyszenia Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”. Następnie głos zabrali: wójt gminy Grodziec Anna Andrzejewska i przewodniczący Rady Gminy Grodziec Mariusz Woźniak, którzy podziękowali seniorom za ich aktywną działalność, podkreślając jednocześnie wartość takich spotkań. Korzystając z okazji, włodarze gminy złożyli wszystkim przybyłym najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pogody ducha, zapraszając do wspólnej zabawy.  

006 2016.10 08 II Piknik Seniorow 2
    Piknik był także okazją do wyróżnienia osób, które poprzez swoją pracę i zaangażowanie na rzecz osób starszych, szczególnie zapisali się w ich pamięci. W podziękowaniu za trud włożony w  integrację środowiska seniorów pamiątkowe róże otrzymały: Halina Rogowska – przewodnicząca Rady Seniorów Powiatu Konińskiego, Teresa Mazurek – sekretarz Rady Seniorów Powiatu Konińskiego,  Anna Andrzejewska – wójt gminy Grodziec, Wiesława Szeflińska – z-ca wójta gminy Grodziec, Katarzyna Gromala – kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec oraz Pelagia Serafińska – prezes Stowarzyszenia „Ale Babki Grodzieszczanki”.

019 2016.10 08 II Piknik Seniorow 3
    Dla seniorów przygotowano smaczny poczęstunek, atrakcyjny przejazd bonanzą po gminie i zwiedzanie Ośrodka Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec. Specjalnie dla gości wystąpił grodziecki Chór Męski pod kierunkiem Krzysztofa Kaniewskiego. Spotkanie seniorów zakończyła wspólna biesiada, która trwała do późnych godzin wieczornych.

012 2016.10 08 II Piknik Seniorow 4
    Organizatorami Pikniku byli: Rada Seniorów Powiatu Konińskiego  i Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki” przy współpracy z Zespołem Szkół w Grodźcu, Biblioteką Publiczną Gminy Grodziec i Nadleśnictwem Grodziec. Uroczysty patronat nad imprezą sprawowali: Starosta Koniński Stanisław Bielik oraz Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska. 

018 2016.10 08 II Piknik Seniorow 5

Galeria fotografii

 

 

    W sobotę, 24 września 2016 r.  miłośnicy jazdy rowerowej wzięli udział w rajdzie rowerowym „TOUR DE GRODZIEC”.
    Tegoroczny rajd cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Mimo że wytyczony szlak rowerowy liczył aż 22 km, w  rajdzie wzięło udział ponad 100 uczestników.  

105 2016.09.24 TOUR DE GRODZIEC
    Pokonanie trasy po malowniczych i atrakcyjnych przyrodniczo  terenach gminy, biegnącej przez Wielołękę, Łagiewniki, Białą, Białą Kolonię, Królików, Lądek, Lipice i Grodziec, stanowiło nie lada wyzwanie, szczególnie dla dzieci i seniorów. Dlatego też,  w połowie trasy uczestnicy zostali ugoszczeni na dziedzińcu restauracji „Madera” w Królikowie, gdzie poczęstunek przygotowały panie z Klubu Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”. Natomiast na mecie w Nadleśnictwie Grodziec na cyklistów czekał ciepły posiłek oraz zabawy i słodkości dla najmłodszych. Niespodziankę dla zgromadzonych w postaci tortu z rowerem przygotowały na tę okazję „Wielołęczanki”.

046 2016.09.24 TOUR DE GRODZIEC
    Dla uczestników rajdu przewidziano także liczne atrakcje pozakulinarne. Każdy przekraczający linię mety otrzymał pamiątkowy Certyfikat Ukończenia Rajdu z numerem, który pozwolił na wzięcie udziału w losowaniu  nagród.
Szczęśliwie wylosowane trzy osoby wygrały liczniki rowerowe ufundowane przez organizatora. Natomisat  nagrodę główną – rower, zasponsorowaną przez Pana Łukasza Bąka – właściciela firmy „Budownictwo Ogólne Łukasz Bąk” wygrała mieszkanka z Królikowa Czwartego.

039 2016.09.24 TOUR DE GRODZIEC
Specjalnie na te okazję przygotowano quiz z nagrodami, podczas którego sprawdzono wiedzę uczestników na temat budowy roweru, kolarstwa oraz przepisów ruchu drogowego. Rajd zakończył się wspólną biesiadą przy muzyce i ognisku, która trwała do późnych godzin popołudniowych.
    Organizatorem rajdu był Wójt Gminy Grodziec, przy współudziale Starosty Konińskiego i Nadleśnictwa Grodziec.


Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc w organizacji rajdu TOUR DE GRODZIEC : Panu Łukaszowi Bąkowi „Budownictwo Ogólne Łukasz Bąk”, Kołu „Wielołęczanki”, Klubowi Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”, firmie rodzinnej Państwa Urbaniaków z Królikowa – właścicielom restauracji „Madera”, Pani Jadwidze Kotwas, Pani Barbarze Orkowskiej – sprawującej opiekę medyczną, WORD Konin,  pracownikom Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec, pracownikom Zespołu Szkół w Grodźcu, funkcjonariuszom Policji z Rychwała.

 

Galeria fotografii.

 


Zapraszamy do wzięcia udziału w pełni bezpłatnym, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie pn. "Podnieś swoje cyfrowe kompetencje- to takie proste!". W ramach projektu realizowane będą kursy z zakresu obsługi komputera, Internetu oraz pakietu Microsoft Office.

plakat maly

Uczestnikom kursu zapewniamy:

  • do wyboru ECDL BASE- kurs dla osób z podstawowymi kompetencjami komputerowymi lub EPP e-Obywatel (e-Citizen)- dla osób z minimalną wiedzą i umiejętnościami z zakresu obsługi komputera,
  • 60 godzin profesjonalnych zajęć dydaktycznych
  • laptop podczas zajęć do samodzielnej nauki
  • materiały dydaktyczne
  • poczęstunek

Po zakończonym kursie każdy z uczestników przystąpi do egzaminu zewnętrznego, po zdaniu którego otrzyma certyfikat ECDL powszechnie uznawany w Europie i na świecie, potwierdzający posiadane kompetencje cyfrowe.
 
Na kursy zapraszamy wszystkie osoby w wieku 25-74 lat, z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie woj. wielkopolskiego.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, należy wypełnić i odesłać załączone dokumenty rekrutacyjne. Można je najpierw wysłać zeskanowane mailem.


Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie!