14 lipca 2019 r. na stadionie przy Szkole Podstawowej w Grodźcu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Grodziec. W zawodach wzięło udział 8 drużyn, w tym: 6 drużyn Seniorów oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze od 16 do 18 lat.
    Zawody strażackie zawsze gromadziły w naszej gminie tłumy publiczności. Tak było również w tym roku. Wysokiej frekwencji pomogła także piękna, słoneczna pogoda.

1 male

    Rywalizacja odbyła się w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami. Ostatecznie w grupie Seniorów z wynikiem łącznym 109,55 pkt. najlepszą drużyną pożarniczą okazała się Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku. Należy nadmienić, iż jest to czwarte z rzędu zwycięstwo druhów z Lądku w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Drugie miejsce zajęli druhowie z OSP Grodziec z wynikiem końcowym 120,87 pkt. Trzecie miejsce przypadło strażakom z OSP Biskupice. Kolejne miejsca zajęły jednostki: OSP Lipice drużyna 2, OSP Lipice drużyna 1, OSP Królików.

2

    W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w przedziale wiekowym 16-18 lat rywalizowały dwie drużyny: OSP Biskupice i OSP Królików. Po wyrównanej walce ostatecznie lepsi okazali się druhowie z OSP Biskupice.

3 male

    Uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe puchary z rąk Wójta Gminy Grodziec Mariusza Woźniaka oraz Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego druha Andrzeja Piaskowskiego.

4 male

    Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie bryg. Janusza Dębowskiego. Wspaniałe widowisko zakończyła wspólna „grochówka” oraz przygotowany specjalnie na tę okazję piknik z atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

5 male

    Zadanie publiczne o charakterze gminnym w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn. „Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2019” zostało zrealizowane przez OSP Królików dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Grodziec.

6 male

 

Galeria fotografii.

Relacja z wydarzenia w KNTV24.

 

   W dniu 7 lipca br. podczas konferencji „Wiejska Polska” w Licheniu odbyło się podsumowanie VII edycji konkursu pn.: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

1 male

   Konkurs był przeprowadzony w II kategoriach: najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego oraz najaktywniejszy mieszkaniec wsi.

2 male

   W kategorii I - Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego - II miejsce wywalczyło sołectwo STARE GRĄDY gmina GRODZIEC. Za projekt pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie działki nr 164/1” sołectwo otrzymało nagrodę w kwocie 3 300 zł.

3 male

   Nagrody, dyplomy i podziękowania wręczył laureatom i uczestnikom konkursu Pan Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS.

4 male

   Nagrody finansowe były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

5 male

   Gratuluję zwycięzcom i życzę kolejnych sukcesów!

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

pieniadze

 

   Wójt Gminy Grodziec informuje, że tegoroczni maturzyści, którzy planują rozpocząć studia w roku akademickim 2019/2020 mogą ubiegać się o STYPENDIUM POMOSTOWE NA PIERWSZY ROK STUDIÓW w wysokości 500,00 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.


Wnioski o stypendium należy składać on-line w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 roku godz. 16:00.

Szczegółowe informacje oraz wnioski o stypendium dostępne na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości:
https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/


Ważne
   Osoby ubiegające się o stypendium pomostowe i spełniające wymogi określone w regulaminie naboru wniosków mogą przed złożeniem wniosku o stypendium ubiegać się o rekomendację Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, którego Gmina Grodziec jest członkiem. Uzyskana rekomendacja daje pierwszeństwo w przyznaniu stypendium. W celu uzyskania rekomendacji należy złożyć w biurze stowarzyszenia uzupełniony wniosek o udzielenie rekomendacji (liczba rekomendacji ograniczona).

Pobierz wniosek o rekomendację

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto, tel. 665 550 131 lub w Urzędzie Gminy Grodziec, pok. nr 15, tel. 63 2485 500 w. 29.

Ponadto informujemy, że Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” zaprasza tegorocznych maturzystów z obszaru działania LGD na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania stypendium pomostowego na I rok studiów, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2019 roku o godz. 16:00 w siedzibie stowarzyszenia.

Z życzeniami powodzenia
Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak