Akcja zorganizowana przez druhów OSP Biskupice wraz z lokalnym samorządem pn. „Mieszkańcy Gminy Grodziec dla Szpitala w Koninie! #COVID-19” zakończyła się ogromnym sukcesem. Dzięki wpłatom dokonanym podczas zbiórki internetowej, przez mieszkańców Gminy Grodziec, zakupiono materiały o łącznej wartości 22.714,00 zł.

Dary w postaci: 6.000 sztuk rękawiczek jednorazowych, 2.700 sztuk certyfikowanych maseczek chirurgicznych, 200 przyłbic ochronnych, 1000 par ochraniaczy na obuwie, 500 sztuk bezlateksowej stazy oraz 10 sztuk bezdotykowych termometrów zostały przekazane konińskiemu szpitalowi. Dostarczyli je w imieniu lokalnej społeczności: Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak, Przewodniczący Rady Gminy Grodziec Zenon Olejniczak oraz inicjatorzy akcji – druhowie z OSP w Biskupicach z Prezesem dh. Tomaszem Sobczakiem na czele.

Ponadto, z myślą o pracownikach grodzieckiego ośrodka zdrowia, 150 sztuk maseczek i 200 sztuk rękawiczek przekazano również do przychodni „Medicus” w Grodźcu.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli akcję!

 

Przekazanie materiałów dla konińskiego szpitala - zdjęcie 1

Przekazanie materiałów dla konińskiego szpitala - zdjęcie 2

Przekazanie materiałów dla konińskiego szpitala - zdjęcie 3

Przekazanie materiałów dla konińskiego szpitala - zdjęcie 4

 

    Zamknięcie szkół przez pandemię koronawirusa covid-19 na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach, zostali zobligowani do zasiadania przed monitorami komputerów. W trakcie jednak okazało się, że nie wszyscy mają taką możliwość. Ze względu na brak sprzętu komputerowego albo jego niewystarczającą ilość (szczególnie w przypadku rodzin wielodzietnych) niektórzy uczniowie mieli dostęp do nauki bardzo utrudniony.

    Wychodząc naprzeciw tej trudnej sytuacji Gmina Grodziec postanowiła wspomóc najbardziej potrzebujących uczniów. Korzystając z programu „Zdalna Szkoła” pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 59.940,00 zł, które umożliwiło zakup 18 laptopów wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem i innymi dodatkami ułatwiającymi zdalne nauczanie.

 

Komputery dla uczniów - zdjęcie 1

 

    5 maja br. doszło do oficjalnego przekazania sprzętu dyrektorom szkół podstawowych w Grodźcu i Królikowie, dla których Gmina Grodziec jest organem prowadzącym.

    Wierzymy, że zakupiony sprzęt ułatwi proces zdalnej nauki w czasach pandemii, ale przede wszystkim pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych oraz zapobieżenie wykluczeniu cyfrowemu uczniów.

 

Komputery dla uczniów - zdjęcie 2

Komputery dla uczniów - zdjęcie 3

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

logo