10 października br. w remizie OSP Wielołęka odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Grodziec. Podczas spotkania przedstawicielom stowarzyszeń, KGW oraz jednostek OSP przekazano informację o możliwościach pozyskania dotacji oraz dobrych praktykach w tym zakresie. Tematykę „Jak uzyskać i rozliczyć dotację z budżetu gminy Grodziec?” przybliżyła pani Agnieszka Szczecińska – pracownik Urzędu Gminy Grodziec. Natomiast dobre praktyki w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na przykładzie sołectwa Biskupice zaprezentował pan Mateusz Dryjer – przedstawiciel działających w sołectwie stowarzyszeń. Spotkanie było także okazją do szerszego omówienia prawnych aspektów działalności lokalnych KGW oraz OSP, co uczynił zaproszony jako prelegent pan Ryszard Bartosik – poseł na Sejm RP.

DSC05182 2 male

   Z roku na rok przybywa stowarzyszeń, co zdaniem wójta Mariusza Woźniaka dowodzi o wzroście aktywności mieszkańców gminy oraz dobrej współpracy z samorządem lokalnym wspierającym ich działalność.

DSC05211 male

   Warto podkreślić, że celem spotkania oprócz przesłanki szkoleniowej i podsumowania dotychczasowej działalności stowarzyszeń, była integracja pomiędzy przedstawicielami poszczególnych organizacji pozarządowych i wzajemna wymiana doświadczeń.

   Miłym akcentem na zakończenie spotkania był poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki".

 

dofinansowanie OSP MINIstertswo

Wniosek o dofinansowanie jednostek OSP z terenu gminy Grodziec włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego zyskał aprobatę Ministerstwa Sprawiedliwości. 25 września br. w siedzibie Ministerstwa w Warszawie Mariusz Woźniak - Wójt Gminy Grodziec i Aleksandra Musiałowska – Skarbnik Gminy Grodziec podpisali umowę na łączną kwotę 34 300 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone za zakup nowego umundurowania i hełmów strażackich dla jednostek OSP Grodziec i Biskupice.

Zadanie dofinansowano z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

 

22 września w Golinie odbyła się impreza pn. Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi, podczas której Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wręczył nagrody dla najaktywniejszych sołectw wschodniej Wielkopolski.

WoW1 male

Miło nam poinformować, że wyróżnienie w III edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” za działalność na rzecz swojej „małej ojczyzny” otrzymało sołectwo Wielołęka (gm. Grodziec). Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

WoWWyroznienie male