7 grudnia br. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” zaprosiło wszystkie dzieci z terenu naszej gminy do wspólnej zabawy na zorganizowanych już po raz kolejny Mikołajkach. Wydarzenie odbyło się w remizie OSP w Wielołęce i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Organizatorzy przygotowali dla wiele niespodzianek. Mikołajki rozpoczął teatrzyk w wykonaniu członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych przyjaciół. Piękna scenografia i realistycznie opowiedziana historia sprawiły, że najmłodsi przenieśli się do krainy bajek, w której wszystko jest możliwe i dobrze się kończy. Dzieci spotkały się tego wieczoru ze św. Mikołajem, który obdarowywał je prezentami i zapraszał do wspólnej zabawy. Na wszystkich czekały pyszne ciasta, napoje oraz słodka czekoladowa fontanna. Mikołajkowa zabawa wprowadziła przybyłych w nastrojowy przedświąteczny klimat.

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2


Zadanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki! 3”- spotkanie integracyjne dla dzieci z Gminy Grodziec zostało dofinansowane ze środków Gminy Grodziec.

 

    6 grudnia br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach druhowie wraz z mieszkańcami gminy świętowali zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przekazanie auta rozpoczęło się uroczystą galą, podczas której swój talent muzyczny zaprezentowały dzieci ze społecznej Szkoły Podstawowej im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach oraz ,,Biskupiczanki”. Część artystyczna została uświetniona występem Orkiestry Dętej Parafii Królików.

    Podczas gali przedstawiono historię OSP w Biskupicach oraz wszystkich pojazdów pożarniczych jakie mieli do dyspozycji druhowie na przestrzeni lat. Szczegółowo opowiedziano ostatni rok z historii jednostki, kiedy to strażacy podjęli starania o pozyskanie nowego samochodu. Uroczystość była też okazją do podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania samochodu. Podziękowania otrzymali m. in: Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak, Zastępca Wójta Gminy Grodziec Radosław Perczyński, Radni Gminy Grodziec, Skarbnik Gminy Grodziec Aleksandra Musiałowska, Przedstawiciele KM PSP w Koninie, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh. Andrzej Piaskowski.

1

    Po części oficjalnej zgromadzeni przenieśli się przed remizę, gdzie proboszcz parafii Królików ks. Grzegorz Groszkowskiego dokonał poświęcenia auta.

    Średni samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu Volvo, który trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach, jest już drugim nowym pojazdem tego typu w historii Gminy Grodziec. Nowe auto zastąpi wysłużony średni samochód marki Magirus Deutz 170D z roku 1980.

    Koszt nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach wyniósł 760 tys. zł. Gmina Grodziec z własnego budżetu przeznaczyła na ten cel 425 tys. zł. Pozostałe środki pochodziły z dotacji pozyskanych z:

  • Narodowego/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (110 tys. zł),
  • Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (225 tys. zł) .

Uroczystość z okazji powitania nowego wozu bojowego odbyła się w ramach projektu pn. ,,Rozwijamy Centrum Małej Ojczyzny i budujemy Lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych!” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

   Złożony przez Gminę Grodziec wniosek o dofinansowanie jednostek OSP z terenu naszej gminy włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego zyskał aprobatę Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzięki temu, 25 września br. w siedzibie Ministerstwa w Warszawie Mariusz Woźniak - Wójt Gminy Grodziec i Aleksandra Musiałowska – Skarbnik Gminy Grodziec podpisali umowę na łączną kwotę 34 300 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone za zakup 8 kompletów ubrań specjalnych i 10 sztuk hełmów strażackich dla jednostek OSP Grodziec i Biskupice.

   Oficjalnego przekazania umundurowania dokonano w dniu 4 grudnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec. O podobne wsparcie włodarz gminy wystąpił także dla jednostek OSP z Lądku i Królikowa.

Nowe hełmy i mundury 1

Dofinansowanie OSP Ministerstwo

 

 logo FS kolor orientacja pozioma          Logotyp MS bez godla w orientacji poziomej 

„ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”