Szanowni Państwo!

    Informujemy, że w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju i nowymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Urząd Gminy Grodziec z dniem 25 maja 2020 roku przywraca bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem wymogów sanitarnych.

    Każda osoba odwiedzająca Urząd Gminy zobowiązana jest do stosowania następujących zasad ostrożności:

  • zachowania bezpiecznej odległości od innych osób,
  • zasłonięcia ust i nosa,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do pomieszczeń biurowych.

    Przedszkole Samorządowe w Grodźcu, Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, Plac Targowy, "Orlik", Otwarte Strefy Aktywności i ogólnodostępne place zabaw zostaną otwarte z dniem 1 czerwca 2020 roku.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

..

 

OSA 2! Tym razem w Królikowie i Łagiewnikach - zdjęcie 1

Dzięki pozyskanemu przez Gminę Grodziec dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w maju rozpoczęto budowę kolejnych Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie naszej gminy.

Z takiego miejsca aktywnego wypoczynku, od zeszłego roku, mogą korzystać mieszkańcy miejscowości Mokre i cieszy się ono ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

OSA 2! Tym razem w Królikowie i Łagiewnikach - zdjęcie 2

Przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w wariancie rozszerzonym, rozpoczęto także w Królikowie i Łagiewnikach.

W ramach OSA w obu miejscowościach zostaną wybudowane: plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna oraz strefa relaksu. Zagospodarowanie terenu obejmie także tereny zielone, elementy małej infrastruktury pomocniczej oraz ogrodzenie obiektu.

OSA 2! Tym razem w Królikowie i Łagiewnikach - zdjęcie 3

Wartość całkowita obu inwestycji to ponad 150 tys. zł, z czego około 97 tys. zł stanowi dofinansowanie.

Zadanie jest realizowane w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

OSA 2! Tym razem w Królikowie i Łagiewnikach - zdjęcie 4

 

Materiał filmowy w KNTV24 - GMINA GRODZIEC - UWAGA OSA ;-)

 

 

W trosce o lepszą jakość wody i zapobieganie jej niedoborom w czasie suszy rozpoczęto w gminie Grodziec realizację zadania pn. „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu”.

Istniejącą obecnie na terenie hydroforni Grodziec jedną ze studni głębinowych, zaopatrującą mieszkańców gminy w wodę pitną, wykonano 46 lat temu – w 1974 roku, drugą w 1980 roku. Dlatego też, poza trwającą właśnie rozbudową oczyszczalni ścieków, przystąpiono w ostatnim czasie także do modernizacji stacji.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu - zdjęcie 1

Modernizacja SUW w Grodźcu będzie polegać na dokonaniu całkowicie nowego odwiertu otworu studziennego nr 3 i wykonaniu nowej pompowni wody głębinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kompleksowym podłączeniem do istniejącej instalacji SUW.

Inwestycja ta w przyszłości zapewni wszystkim mieszkańcom dostęp do lepszej jakościowo wody i będzie skuteczną odpowiedzią na zagrożenia w postaci radykalnego spadku poziomu wód gruntowych i coraz częstszych okresów suszy.

Całkowita wartość inwestycji to około 200 tys. zł. Środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu gminy Grodziec. Zakończenie realizacji zadania planowane jest we wrześniu bieżącego roku.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu - zdjęcie 2

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu - zdjęcie 3

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu - zdjęcie 4