17 lutego 2019 r. przedstawiciele gminy Grodziec uczestniczyli w XXI Zimowej Powiatowej Spartakiadzie Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego. Spartakiada zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Koninie odbyła się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Naszą gminę podczas imprezy godnie reprezentowali przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy. W rozegranych tego dnia sześciu konkurencjach sportowych nasi reprezentanci zdobyli 4 medale. I miejsce w wieloboju rekreacyjnym mężczyzn zdobył Krzysztof Nowicki, II miejsce w rzutach karnych do bramki kobiet wywalczyła Irena Rożewska. Były również brązowe medale. Mariusz Woźniak zajął III miejsce w konkursie wiedzy o LZS, a Tomasz Andrzejewski w konkurencji podnoszenia 17,5 kg ciężarka.

031 2019.02.17 spartakiada male

   Gmina Grodziec w klasyfikacji ogólnej uzyskała V miejsce. Duch sportowej rywalizacji oraz miła atmosfera podczas Spartakiady sprawiły, że z niecierpliwością oczekujemy na kolejne takie wydarzenie.

 

Galeria fotografii.

 

Wójt Gminy Grodziec zawiadamia,
że od dnia 19 lutego 2019 r. będzie uruchomiony
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Zwierzynieckiej 7A w Grodźcu

Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Grodźcu.

1 male

 

    8 lutego 2019 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Konkursu „Szkoła Niepodległej”, zorganizowanego przez ZHR pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas gali uhonorowano szkoły, które konsekwentnie realizowały zadania, starały się podjąć trud wędrówki i nie poddały się w połowie drogi.

   Konkurs trwał od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. Zgłosiło się do niego 400 szkół. Zaszczytne miano „Szkoły Niepodległej” nadane zostało 215 placówkom z całego kraju, które zrealizowały wszystkie zadania z następujących obszarów:

Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej – uczczenie świąt 3 V, 15 VIII i 11 XI;

Szlak Współtwórców Niepodległości – projekt wydobycia na światło lokalnych działaczy i dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej, bohaterów drugiego planu, nauczycieli, ludzi kultury itp., osób zasłużonych dla Niepodległości;

Szlak Żołnierzy Niepodległości – projekt ocalenia od zapomnienia żołnierzy wszystkich formacji walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej poprzez dbanie o miejsca pochówku oraz inne miejsca pamięci (tablice, krzyże, pomniki) i we współpracy z partnerami zewnętrznymi, np. samorządem, objęcie ich stałą opieką oraz popularyzacja wiedzy o nich;

Szlak Dróg do Niepodległości – projekt ukazujący wielość dróg prowadzących do wolności;

Szlak Pierwszych Dni Wolności – projekt organizacji wielu wydarzeń upamiętniających pierwszy dzień wolności w różnych miejscowościach i regionach.

20190208 153830 male

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie zrealizowała wymagane zadania konkursowe i znalazła się w gronie tych placówek, którym 8 lutego 2019 r. przyznano tytuł Szkoły Niepodległej.

Na uroczystości obecna była Pani Dyrektor Beata Matusiak, która otrzymała imienny certyfikat, pamiątkową tablicę oraz zestawy książek i kalendarz.

   Uroczystą Galę „Szkół Niepodległej” rozpoczęła konferencja historyczna pod przewodnictwem Marszałków Sejmu i Senatu – Pana Marka Kuchcińskiego i Pana Stanisława Karczewskiego, którą uświetnił swoją obecnością Premier Mateusz Morawiecki. Zaproszenie przyjęli także znamienici goście: Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Pani Halina Szymańska, Senator RP prof. Jan Żaryn, Poseł Sejmu RP Teresa Wargocka, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Pan Adam Hlebowicz, historyk Zbigniew Girzyński oraz z Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku Kierownik Działu Historii i Badań Naukowych hm. prof. Grzegorz Nowik, który jako Przewodniczący ZHR był wraz z organizatorkami Konkursu – hm. Renatą Adrian-Cieślak i hm. Małgorzatą Siergiej – gospodarzem spotkania.

   Uczestnicy uroczystości wzięli udział w otwarciu wystawy „Niepodległa”, następnie wszystkim laureatom wykonano pamiątkowe zdjęcie. Galę wręczenia nagród rozpoczęło odczytanie historycznego przemówienia Józefa Piłsudskiego wygłoszonego 100 lat temu na otwarcie Sejmu Ustawodawczego oraz listu Pani Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej do zgromadzonych laureatów konkursu i organizatorów.

Nad sprawną realizacją wszystkich zaplanowanych zadań zwieńczonych sukcesem czuwały koordynatorki: Pani Maria Wolbach i Pani Magdalena Koszela.

zdjęcie male

20190208 150205 male