Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób starszych w gminie Grodziec Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec zorganizowała dla nich kurs komputerowy ECDL. W czwartek, 26 stycznia odbyło się jego uroczyste podsumowanie.

040 2017.01 Senior buszujący w sieci s
    Kurs był adresowany dla osób w wieku 50-67 lat z terenu gminy Grodziec i trwał przez miesiąc styczeń. Podczas szkolenia seniorzy nabyli wiedzę w zakresie podstawowej obsługi komputera, pracy w edytorach tekstu i arkuszu kalkulacyjnym oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. A wszystko to pod okiem doświadczonych trenerów z firmy ReComp Bujakowski, Majewski s.c., którzy przy współpracy z BPG Grodziec przygotowali dla naszych kursantów materiały pomocnicze i specjalny, dostosowany do wieku i umiejętności grupy program edukacyjny.

041 2017.01 Senior buszujący w sieci s
    Kurs przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Ogromnie cieszyło nas, kiedy z zajęć na zajęcia kursanci przychodzili z coraz większym uśmiechem na twarzy i coraz większą wiarą w to, że nauczą się korzystać z dobrodziejstw nowoczesności. Kursanci wyrażali bardzo pozytywne opinie na temat szkolenia. Doceniano zarówno pomysł na kurs, jak i miłą i spokojną atmosferę podczas jego trwania. Seniorzy zapewniali niejednokrotnie, że zdobytą wiedzę na pewno wykorzystają w życiu codziennym i że chętnie będą uczestniczyć w kolejnych tego typu kursach. „Pani Kasiu, oby takich więcej i częściej” – to zdanie najczęściej zdało się słyszeć w przerwach na kawę. Wyrazem ich zadowolenia były podziękowania dla Organizatorów szkolenia oraz słodki poczęstunek na zakończenie zajęć.
    Kurs ostatecznie ukończyło 17 seniorów, którzy po zdaniu egzaminu końcowego otrzymali stosowne zaświadczenia o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego.

042 2017.01 Senior buszujący w sieci s
    Za możliwość przeprowadzenia kursu serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Nowickiemu – dyrektorowi Zespołu Szkół w Grodźcu – za udostępnienie sali komputerowej i zabezpieczenie techniczne zajęć.

 

Kurs został zorganizowany w ramach projektu „E-UMIEJĘTNOŚCI- POZNAJ NOWE MOŻLIWOŚCI”. Celem projektu jest szkolenie z podstaw obsługi komputera ECDL. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych. Jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Galeria fotografii.

 

 

    Jak powszechnie wiadomo, biblioteka nie samą książką żyje. Dlatego też wakacje były czasem, w którym Biblioteka Publiczna w Grodźcu brała czynny udział w wielu przedsięwzięciach organizowanych w gminie Grodziec. W tym czasie była m.in. współorganizatorem Turnieju w Siatkówkę Plażową Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Grodziec czy głośnej akcji Narodowe Czytanie 2016. Na koniec wakacji postanowiono przygotować coś, co łączy podróżowanie i naukę - warsztaty z języka angielskiego.

01 2016.09 angielski maly

    Zorganizowanie w Bibliotece w dniach od 17.08 do 09.09.2016 roku bezpłatne warsztaty były przeznaczone dla dzieci z terenu gminy Grodziec. Inicjatywa Katarzyny Gromali - kierownika Biblioteki - spotkała się z dużym zainteresowaniem młodych czytelników. W warsztatach wzięło udział 20 dzieci w wieku od 4 do 11 lat.

    Podczas wciągających, tematycznych zajęć dzieci dobrze się bawiły, jednocześnie ucząc się wielu nowych, ciekawych rzeczy. Poznawały nowe słówka, uczyły się ich poprawnej wymowy i zapisu. Komunikując się z rówieśnikami w sytuacjach życia codziennego, przyswoiły język w sposób całkowicie naturalny. Dzięki opowieściom lektora miały też niepowtarzalną okazję do obcowania z kulturą brytyjską.

    Na zakończenie warsztatów czekała na dzieci specjalna niespodzianka. Na tę okazję przygotowano bowiem nie tylko pamiątkowe dyplomy, ale również smakołyki ufundowane przez wójta gminy Grodziec Annę Andrzejewską, która zaszczyciła uczniów swoją obecnością.

 

Galeria fotografii.