spotkanie z mikoajem maly

 

    Grodziecka biblioteka publiczna realizuje szereg przedsięwzięć i to nie tylko związanych z książką. Takim projektem, z inicjatywy kierownika Katarzyny Gromali, były warsztaty poświęcone świątecznemu rękodziełu artystycznemu. W czwartkowe przedpołudnie, 7 grudnia 2017 r. zakończyliśmy ich czwartą – ostatnią część. Trwający od 9 listopada cykl spotkań dla seniorów z gminy Grodziec był przede wszystkim doskonałą receptą na kreatywne wykorzystanie czasu wolnego i połączenie przyjemnego z pożytecznym.

002 2017.12 Biblioteka warsztaty male
    Zajęcia pozwoliły seniorom po raz kolejny spotkać się w gronie znajomych i pobudzić ich wyobraźnię plastyczną. Były okazją do zaprezentowania swoich umiejętności manualnych oraz ich udoskonalenia. Jak się jednak okazało – talentu nikomu nie brakowało. Uczestnicy warsztatów w swych dziełach pokazali, iż wcale nie zapomnieli co znaczy prawdziwy kunszt i rzemiosło artystyczne. W wyniku czwartkowych spotkań powstały piękne ozdoby świąteczne – bombki, stroiki świąteczne, wianki, choinki i inne, na które – jak co roku – wszyscy miłośnicy rękodzieła artystycznego mogli nabyć 10 grudnia podczas Gminnego Kiermaszu Świątecznego.

 

    W dniach 4, 6, 8 grudnia b.r. Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po raz drugi przygotowała dla uczniów w terenu gminy Grodziec specjalny cykl spotkań pn. „Zanim spróbujesz…”. Ich celem było podniesienie wśród dzieci i młodzieży szkolnej poziomu wiedzy i świadomości o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z posiadania, zażywania i handlu substancjami psychoaktywnymi.
    W spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 250 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Grodziec.
    Podczas wykładów i pogadanek dzieci dowiedziały się o szkodliwości stosowania używek i skutkach prawnych posiadania, zażywania i handlu tymi substancjami. Ważnym punktem spotkań była również profilaktyka zjawisk ryzykownych oraz promowanie pozytywnych wzorców zachowań z prowadzeniem zdrowego trybu życia na czele.
    Efektem uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności była aktywność uczniów na spotkaniach oraz wykonane prace rysunkowe dla dzieci młodszych, zniechęcające do sięgania po używki.
    Spotkania przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Wszyscy biorący udział w spotkaniu otrzymali pamiątkowe dyplomy i zostali „wyposażeni” w podstawową wiedzę jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Spotkanie zorganizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sfinansowane ze środków finansowych uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.

1am