Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XVIII edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2019/2020"

    Zgodnie z § 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 22019/2020" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku.

Do pobrania: