1  KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:
BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 
2 

 

    Hodowla zwierząt inwentarskich wiąże się z dużym ryzykiem wypadku. W czasie karmienia, dojenia i zabiegów higienicznych często dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta, a nawet stratowania ludzi. Podczas obsługi zwierząt odnotowywane są również upadki osób na zanieczyszczonych karmą lub odchodami korytarzach, a także uderzenia i przygniecenia przez urządzenia służące do przygotowywania karmy oraz upadające przedmioty.
    Do Placówki Terenowej KRUS w Koninie w I półroczu 2019 roku zgłoszono 10 wypadków podczas obsługi zwierząt, o 8 więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Najczęstszą przyczyną wypadków przy obsłudze zwierząt gospodarskich była narowistość i agresja zwierząt.

Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt oraz dobrych i bezpiecznych praktyk pozwala zminimalizować ewentualne zagrożenia związane z ich obsługą.

Niezależnie od poziomu oswojenia zwierzęcia, zawsze należy je traktować z rezerwą. Część zwierząt – np. bydło, może szybko przystosować się do regularnie powtarzalnych czynności, ale czynności i zabiegi związane np. z uczuciem bólu czy dyskomfortu mogą wywołać agresję i tym samym zagrożenie.

Aby zminimalizować zagrożenia związane z obsługą zwierząt czynności, które się na nią składają, powinny wykonywać osoby dorosłe, zdrowe, sprawne fizycznie oraz mające przyjazny stosunek do zwierząt.

Z niebezpiecznymi zwierzętami (np. buhajami, ogierami, knurami, trykami) mogą pracować wyłącznie silni mężczyźni.

Jak zachowywać się podczas pracy ze zwierzętami:

  • szczególną ostrożność należy zachować przy obsłudze buhajów. Aby bezpiecznie je obsługiwać, należy wpiąć im kółko nosowe, służące do przeprowadzania za pomocą specjalnego drążka o długości minimum 1,4 m zastosować mocny kantar oraz wydzielić stanowisko w osobnym pomieszczeniu
  • zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy ze zwierzętami silnymi i karmiącymi matkami, z ogierami ,końmi młodymi i końmi po dłuższym okresie bezczynności
  • do wyprowadzania zwierząt na pastwisko używaj gładkich (pozbawionych węzłów),mocnych linek, powrozów lub łańcuchów; nie okręcaj ich wokół dłoniaby nie pokaleczyć siebie i zwierzęcia, nie używaj łańcuchów naprawianych prowizorycznie np. związanych drutem
  • podczas zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych (korekcja racic, kopyt ,rogów) używaj poskromu; w razie potrzeby korzystaj z pomocy drugiej osoby
  • do transportu zwierząt używaj przystosowanych do tego celu przyczep (o mocnych wiązaniach i odpowiednio wysokich burtach), a do wyprowadzania zwierząt-dostatecznie szerokich, wyposażonych w boczne bariery pochylni

Pomieszczenia inwentarskie przeznaczone na hodowlę lub chów zwierząt muszą spełniać określone standardy. Powinny być:
- przestronne, czyste, dobrze oświetlone
- z wydzielonymi stanowiskami i korytarzem paszowym
- z bieżącą wodą
- z bezpieczną instalacją elektryczną.

W pomieszczeniach inwentarskich w żadnym razie nie można używać otwartego ognia. Obowiązuje również zakaz palenia tytoniu.

Warto wiedzieć, że w pomieszczeniach, w których znajdują się zwierzęta, należy unikać gwałtownych ruchów. Trzeba także unikać wydawania dźwięków, które mogą wywoływać u zwierząt niepokój. Nie jest również dopuszczalne „skradanie się”, czyli podchodzenie w bezpośrednie sąsiedztwo zwierząt w sposób dla nich niezauważalny. Może to spłoszyć zwierzęta i tym samym prowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

Urządzając pomieszczenia inwentarskie, uwzględniając możliwe zagrożenia związane z obsługą zwierząt, należy zadbać o środki pierwszej pomocy. Apteczka powinna znajdować się na zapleczu pomieszczeń inwentarskich.

Drodzy rolnicy zachęcamy do zapoznania się z broszurą KRUS „Bezpieczna Obsługa zwierząt gospodarskich” dostępną na stronie internetowej www.krus.gov.pl, w zakładce prewencja oraz w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Koninie, gdzie znajdziecie więcej szczegółów dotyczących pracy ze zwierzętami gospodarskimi.

Postępowanie zgodne z zasadami zawartymi w tej broszurze powinno w praktyce zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków przy obsłudze zwierząt. Dobra organizacja pracy oraz ograniczone zaufanie do zwierząt gospodarskich pozwala na znaczne zmniejszenie ilości zagrożeń związanych z ich obsługą.

Opracowała:
Ewa JAKUBOWSKA
Kierownik Samodzielnego
Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji
I Orzecznictwa Lekarskiego
PT KRUS w Koninie