„Bezpieczna praca zimą w gospodarstwach rolnych” - logo

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie informuje:

„Bezpieczna praca zimą w gospodarstwach rolnych”

Informacja do pobrania.