Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przystąpił do organizacji wojewódzkiego etapu krajowego konkursu AgroLiga 2022. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2022 roku.

Konkurs na poziomie wojewódzkim organizowany jest przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, a na szczeblu krajowym przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP Spółka Akcyjna i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Celem wojewódzkiego etapu konkursu jest wyłonienie wielkopolskich Mistrzów AgroLigi 2022, którzy będą reprezentowali nasz region w krajowym etapie konkursu.

Zasady konkursu

Konkurs, jak w latach wcześniejszych obejmuje dwie kategorie: Rolnik oraz Firma.

Pierwsza kategoria uwzględnia osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne, które uzyskuje wynik powyżej średniej krajowej. Zgłaszane do drugiej kategorii przedsiębiorstwa powinny działać na rynku regionalnym (na terenie danego województwa i ościennych) w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, świadczenia usług rolnych i wiejskich. Komisje konkursowe przy ocenie będą również zwracać uwagę na zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa/firmy.

Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2017-2021.

Zainteresowanych rolników i firmy, które chcą wziąć udział w konkursie i spełniają kryteria dostępu zgodnie z Regulaminem, zapraszamy do Zespołów Doradczych w powiatach, doradcy udzielą dodatkowych informacji na temat konkursu i pomogą wypełnić zgłoszenie.

Karty zgłoszenia można także wypełnić samodzielnie i przesłać lub dostarczyć na adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2022 roku.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia na stronie  https://www.wodr.poznan.pl/

Źródło:  https://www.wodr.poznan.pl/