Termin zabiegów:
od 25 kwietnia do 29 maja 2024 roku zostanie przeprowadzony zabieg ograniczania liczebności barczatki sosnówki – groźnego szkodnika drzewostanów sosnowych (dokładny termin przeprowadzenia zabiegu uzależniony będzie od warunków pogodowych oraz rozwoju szkodnika).

Środki ochrony roślin wykorzystywane przy zabiegu:
Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu insektycydu CONFIRM (środek o działaniu żołądkowym).

Okres karencji (okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej): dla lasów nie dotyczy

Okres prewencji: po zakończeniu zabiegu obowiązuje 7 dniowy zakaz wchodzenia na powierzchnię objętą zabiegiem