Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zaprasza państwa na szkolenie w terminie 16-17.04.2019r. w miejscowości Licheń Stary. Podczas wykładów trenerzy i eksperci przekażą uczestnikom najnowszą wiedzę na temat:

„Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE”

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, a jednostką wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa o dofinansowanie nr POIS.02/04.00-00-066/16.

Szkolenie dedykowane jest osobom zawodowo związanym z branżą rolną i środowiskową, w tym doradcom, edukatorom, indywidualnym rolnikom, przedstawicielom organów administracji samorządowej oraz lokalnych urzędów, instytucji i grup działania.

 

Tematy poruszane podczas szkolenia obejmą najnowszą wiedzę, dotyczącą zagadnień:

  1. Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce. Ocena zagrożeń i sposoby adaptacji.
  2. Energia ze źródeł odnawialnych. Nowa droga Rozwoju.
  3. Wartości przyrodnicze użytków zielonych i ich ochrona
  4. Płyn bytu. Woda w środowisku i otoczeniu człowieka
  5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie.

Zaproszenie do pobrania.

 

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie, ul. PCK 13, uprzejmie informuje, że prowadzi w 2019 roku ze środków Powiatu Konińskiego przekazanych z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości - Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego oraz mediacji w gminach:

Golina, Kleczew, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Sompolno i Wierzbinek.

Nieodpłatnych porad udzielają adwokaci i radcowie prawni.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 63 240 61 93 i 663 775 604 oraz na stronie www.tio.konin.pl oraz www.powiat.konin.pl pod nr tel. 63 240 32 24.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu konińskiego.