Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Do 7 października 2020 r., czyli o tydzień dłużej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcieod tych rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ponad 148 tys. tego typu wniosków.

Pomocą objęci są rolnicy pracujący w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 7 tys. euro.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

pomoc covid 19

PRZYPOMNIENIE O ZBLIŻAJĄCYM SIĘ TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DLA ROLNIKÓW SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM COVID-19.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski wyłącznie do 30.09.2020 r.

 

Z wyrazami szacunku

Jan Śledź
Kierownik
Biuro Powiatowe w Koninie
Wielkopolski Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ul. Hurtowa 1, 62-510 Konin
Tel. 63-24-94-640/661-781-299