Informacja dla rolników utrzymujących trzodę chlewną

W związku z wystąpieniem kolejnych przypadków ASF u świń na terenie województwa wielkopolskiego w powiecie nowotomyskim i kaliskim strefy niebieska i żółta objęły swym zasięgiem wiele nowych powiatów w Wielkopolsce.

Strefa żółta (obszar ochronny) – gminy Rychwał, Rzgów, część gminy Grodziec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443, część gminy Stare Miasto położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę nr A2 w powiecie konińskim

Strefa niebieska (obszar zagrożenia)- część gminy Grodziec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443

 Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie IRZ (Dz. U. 2019 poz. 1149)

Art. 12 ust. 3a. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w terminie 2 dni:

1) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,

2) ubój zwierzęcia gospodarskiego–z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Art.20 ust. 2c.W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania świni zgodnie z ust.2pkt1, w terminie 2dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.


Z wyrazami szacunku

Jan Śledź
Kierownik
Biuro Powiatowe w Koninie
Wielkopolski Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ul. Hurtowa 1, 62-510 Konin
Tel. 63-24-94-640/661-781-299