Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XVIII edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2019/2020"

    Zgodnie z § 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 22019/2020" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku.

Do pobrania:

 

    Wójt Gminy Grodziec informuje, że Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Koninie, ul. Wiśniowa 7 oferuje bezpłatne działania skierowane dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz lokalnych działaczy.

 

Do pobrania:

 

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zaprasza państwa na szkolenie w terminie 16-17.04.2019r. w miejscowości Licheń Stary. Podczas wykładów trenerzy i eksperci przekażą uczestnikom najnowszą wiedzę na temat:

„Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE”

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, a jednostką wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa o dofinansowanie nr POIS.02/04.00-00-066/16.

Szkolenie dedykowane jest osobom zawodowo związanym z branżą rolną i środowiskową, w tym doradcom, edukatorom, indywidualnym rolnikom, przedstawicielom organów administracji samorządowej oraz lokalnych urzędów, instytucji i grup działania.

 

Tematy poruszane podczas szkolenia obejmą najnowszą wiedzę, dotyczącą zagadnień:

  1. Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce. Ocena zagrożeń i sposoby adaptacji.
  2. Energia ze źródeł odnawialnych. Nowa droga Rozwoju.
  3. Wartości przyrodnicze użytków zielonych i ich ochrona
  4. Płyn bytu. Woda w środowisku i otoczeniu człowieka
  5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie.

Zaproszenie do pobrania.