KRUS

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:

kosci i stawy

„Kości i stawy też rolnika sprawy” – to hasło kolejnej z licznych kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku. Jej celem jest zwrócenie uwagi na przyczyny chorób i urazów układu mięśniowo-szkieletowego, które poza dolegliwościami zwiększają ryzyko wypadku przy pracy rolniczej.

Choroby układu ruchu stanowią poważny problem społeczno-ekonomiczny, a ich powszechne występowanie sprawia, że są zaliczane do chorób społecznych.

Rolnicy, ze względu na charakter wykonywanej pracy, są szczególnie narażeni na występowanie chorób układu ruchu.

Mimo zwiększonej w ostatnich latach mechanizacji, a nawet automatyzacji prac w tym sektorze produkcji, która umożliwiła wyeliminowanie wielu uciążliwych prac ręcznych, rolnicy wciąż narażeni są na nadmierny wysiłek fizyczny, który prowadzi do zmian chorobowych.

 

KRUS

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:

Placówka Terenowa KRUS w Koninie z dniem 8 czerwca 2020 roku
wznawia badania przeprowadzane przez lekarzy
rzeczoznawców i Komisje Lekarskie Kasy

Od 8 czerwca 2020 roku wznowiono przeprowadzanie badań przeprowadzanych przez Lekarzy rzeczoznawców i Komisje Lekarskie Kasy z zachowaniem wszelkich środków ostrożności dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej z zastosowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.