KRUS

 

 

 KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 

KRUS konkurs

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału

Pełna informacja do pobrania.

 

 

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. Jeremie2 ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Misją inicjatywy Jeremie2 jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych, tym, które rozpoczynają działalność lub nie posiadają historii kredytowej.

Projekt Jeremie2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013.

 

Informacje o Agencji Rozwoju S.A. w Koninie (ARR S.A. w Koninie)

ARR S.A. w Koninie jest jednym z pośredników finansowych, realizujących projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego.

Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie blisko kilkuset pożyczek na łączną kwotę ponad 36 mln zł.