W związku z procesowanym projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki realizują projekt wypełniający jej założenia o nazwie Cyfryzacja Miejsc Pamięci.

Prace nad projektem rozpoczęły się na początku 2022 r. Celem projektu jest wdrożenie centralnego, ogólnopolskiego Systemu przetwarzającego ustandaryzowane dane nt. wszystkich cmentarzy oraz niecmentarnych miejscach pochówków w Polsce oraz szczegółowych danych o grobach i pochówkach. System zawierać będzie m.in. takie informacje jak: dane cmentarzy, dane grobów (w tym geolokalizacyjne) oraz osób pochowanych, dane zmarłego umożliwiające dokonanie pochówku bez konieczności udawania się do Urzędu Stanu Cywilnego.

Ponadto system będzie przechowywał wiedzę historyczną o bohaterach Rzeczpospolitej, a dokładniej o osobach zasłużonych i weteranach. Będzie również obejmował cyfrowe zasoby danych na temat cmentarzy i grobów wojennych, które opowiadają trudną historię ofiary złożonej przez polskich obywateli na ołtarzu wolności.

 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przystąpił do organizacji wojewódzkiego etapu krajowego konkursu AgroLiga 2022. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2022 roku.

Konkurs na poziomie wojewódzkim organizowany jest przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, a na szczeblu krajowym przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP Spółka Akcyjna i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Celem wojewódzkiego etapu konkursu jest wyłonienie wielkopolskich Mistrzów AgroLigi 2022, którzy będą reprezentowali nasz region w krajowym etapie konkursu.