KRUS

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:

Placówka Terenowa KRUS w Koninie z dniem 8 czerwca 2020 roku
wznawia badania przeprowadzane przez lekarzy
rzeczoznawców i Komisje Lekarskie Kasy

Od 8 czerwca 2020 roku wznowiono przeprowadzanie badań przeprowadzanych przez Lekarzy rzeczoznawców i Komisje Lekarskie Kasy z zachowaniem wszelkich środków ostrożności dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej z zastosowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

KRUS

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie informuje:

Z dniem 18 czerwca 2020r. nastąpi wznowienie działalności
Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju każdy pacjent musi mieć świadomość konieczności odbycia rehabilitacji w obowiązującym rygorze sanitarno-epidemiologicznym.

Każdy pacjent po zakwalifikowaniu na turnus rehabilitacyjny w Centrum Rehabilitacji Rolników i wyrażeniu zgody na wyjazd podpisuje stosowne oświadczenia również w zakresie, że wg. swojej wiedzy w okresie trwania stanu epidemicznego i epidemii w kraju związanego z COVID-19:
- nie chorował i nie był hospitalizowany z powodu COVID-19
- nie miał kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub osobą będącą na kwarantannie i nie przebywał na kwarantannie
- nie przebywał za granicą oraz nie miał kontaktu z osobą, która wróciła z zagranicy