Gmina Grodziec podpisała umowę na realizację projektu w ramach „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3 Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych nr WAF.557.17.9/40/2022. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Wnioskodawcą jest Gmina Grodziec (jako organ prowadzący), a realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa  im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu.  

Szkoła otrzymała  kwotę dofinansowania w wysokości  – 12.000 zł.  Wraz z kwotą wkładu własnego wygospodarowanego z budżetu gminy w wysokości 3.000,00 zł łączna wartość projektu wyniesie 15 000,00 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na  zakup nowości wydawniczych dla  dzieci i młodzieży, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz zrealizowanie działań mających na celu promocje czytelnictwa.

Logo Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Z radością informujemy, że wszystkie wnioski złożone przez Gminę Grodziec w ramach drugiego rozdania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały zaakceptowane.

Gmina pozyskała środki finansowe na następujące przedsięwzięcia:

- 5.462.500,00 zł – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach,

- 4.702.500,00 zł – Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec miejscowościach:

  • Czarnybród (etap 1 i 2 z 4 – 2 km);
  • Biała-Biała Kolonia (850m);
  • Królików-Dziewiń (etap 1 z 2 – 1 km);
  • Wielołęka-Jaroszewice Grodzieckie (1,4 km);
  • Nowe Grądy (etap 1 z 2 – 1 km);
  • Grodziec – ul. Wiejska -„Tarnia” (350 m);
  • Grodziec – ul. Sportowa (od drogi wojewódzkiej do bloków przy ul. Mickiewicza) – 450 m.


Kwota pozyskanych środków ogółem: 10.165.000,00 zł.
Planowany termin realizacji inwestycji: rok 2023.

 

Polski Ład - logo

 

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach została podpisana umowa z wykonawcą na realizację największej i najdroższej w dziejach naszej gminy inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Dotyczy ona budowy kanalizacji sanitarnej w Grodźcu.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku 2677 m w ciągu m.in. ulic: Młyńskiej, Wiatraki, Leśnej i Wierzbowej oraz kolektora tłocznego o dł. 209 m wraz z przepompownią ścieków. Inwestycja ta pozwoli docelowo na podłączenie do sieci kanalizacyjnej 104 gospodarstw domowych i zarazem zwiększenia stopnia skanalizowania gminy o blisko 50% w stosunku do stanu obecnego.

 - Warto przy tym dodać, że kluczowa dla realizacji tego przedsięwzięcia była wcześniejsza (w 2020 r.) rozbudowa oczyszczalni ścieków o drugi zbiornik typu SBR (wartość zadania: blisko 2 mln zł), która pozwoliła na zwiększenie wydajności oczyszczalni o 100% w stosunku do stanu zastanego (tj. z 300 do 600 m sześciennych przerobionych ścieków na dobę) – podkreśla wójt Mariusz Woźniak.

Wartość całkowita tegorocznego zadania to blisko 7 milionów 360 tysięcy złotych, z czego 4 miliony 985 tysięcy złotych stanowią środki pozyskane przez Gminę Grodziec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych a pozostałą część dofinansowanie z budżetu państwa w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Wykonawcą zadania jest firma BUD-AN Sp. z o.o. z Kalisza.

Najdroższa inwestycja w historii Gminy Grodziec z zerowym obciążeniem dla budżetu gminy - zdjęcie 1

Najdroższa inwestycja w historii Gminy Grodziec z zerowym obciążeniem dla budżetu gminy - zdjęcie 2

Najdroższa inwestycja w historii Gminy Grodziec z zerowym obciążeniem dla budżetu gminy - zdjęcie 3

 

Na kanwie podpisanej dziś umowy z Wykonawcą z początkiem wakacji zostanie rozpoczęta  największa inwestycja drogowa w historii gminy Grodziec. Po ponad 30 latach oczekiwań, mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych w Grodźcu na tzw. „Działkach”  doczekają się w końcu nowych dróg asfaltowych i brukowych.

 - Nie ukrywam, był to jeden z moich priorytetów w tej kadencji i wcale nie dlatego, że na tym osiedlu się wychowałem. Mieszka tu ponad 400 osób z tendencją wzrostową i to dla nich, począwszy od 2017 r. (wówczas jeszcze jako radny) czyniłem starania dotyczące wykonania przez Gminę dokumentacji projektowej, a dziś dzięki Państwa zaufaniu i zdobytym osobiście na ten cel środkom finansowym mogę tę inwestycję realizować – podkreśla wójt Mariusz Woźniak.

Drogi asfaltowe i brukowe powstaną na 9 ulicach: Polna, Ogrodowa, Słoneczna, Kwiatowa, Pogodna, Wrzosowa, Łąkowa, Świerkowa, Szkolna. Dodatkowo w ciągu ulicy Słonecznej i części ulicy Polnej zostanie wymieniona w całości sieć wodociągowa.

Wartość całkowita inwestycji wyniesie blisko 6 730 000,00 zł, z czego 4 970 000,00 zł stanowią środki pozyskane przez Gminę w ramach Programu Polski Ład.

Wykonawcą inwestycji jest IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Dziedzicach.

Podpisanie umowy na budowę dróg na „Działkach” - zdjęcie 1

Podpisanie umowy na budowę dróg na „Działkach” - zdjęcie 2

Podpisanie umowy na budowę dróg na „Działkach” - zdjęcie 3

Podpisanie umowy na budowę dróg na „Działkach” - zdjęcie 4

Podpisanie umowy na budowę dróg na „Działkach” - zdjęcie 5

Podpisanie umowy na budowę dróg na „Działkach” - zdjęcie 6