Gmina Grodziec jako jedna z pierwszych w regionie i pierwsza w powiecie konińskim złożyła wniosek o dofinansowanie do operatora programu - Fundacji „Legalna Kultura” i pozyskała na ten cel 100% wsparcia finansowego. Wymiernym efektem udziału w projekcie jest zakup aż 18 komputerów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane szkołom w Królikowie i w Grodźcu.


W Szkole Podstawowej w Królikowie oraz w Szkole Podstawowej w Grodźcu w okresie od stycznia do 10 kwietnia 2019 roku trwał cykl szkoleń w ramach realizowanego przez Gminę Grodziec projektu pn. „Ja w internecie”. Licząca 72 osoby grupa odbyła szkolenia komputerowe w następującej tematyce:

  1. „Rodzic w internecie”;
  2. „Moje finanse i transakcje w sieci”;
  3. „Rolnik w sieci”.

004 ja w internecie male

Realizacja projektu miała na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak wraz Zastępcą Radosławem Perczyńskim i koordynatorem projektu Agnieszką Szczecińską wręczyli pamiątkowe certyfikaty uczestnikom ostatniego już szkolenia odbywającego się w SP w Grodźcu.

Całkowita wartość projektu 40 320,00 zł. Program "Ja w internecie" zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, został finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".