26 sierpnia br. dokonano uroczystego otwarcia targowiska w Grodźcu. Zrealizowana inwestycja pn. „Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu” obejmowała gruntowną przebudowę targowiska w zakresie uporządkowania i utwardzenia placu, budowę wiaty handlowej z 64 stanowiskami handlowymi oraz wyposażenie tego miejsca w elementy małej infrastruktury i budynek sanitarno – techniczny wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych.

017 219.08.26 gminne targowisko male

Jesteśmy dziś świadkami wydarzenia wyjątkowego, które na trwałe zapisze się na kartach historii naszej gminy. Czekaliśmy na ten dzień ponad 30 lat, ale udało się! Dzięki współpracy gminy Grodziec z samorządem Województwa Wielkopolskiego od lat wyczekiwany plac targowy w Grodźcu zyskał w końcu swoje drugie życie - podkreślił w swym wystąpieniu wójt gminy Mariusz Woźniak.

003 219.08.26 gminne targowisko male

Gmina Grodziec jako jedyna w powiecie konińskim otrzymała dotacje na tego typu przedsięwzięcie. Przy realizacji inwestycji zastosowano metodę „zaprojektuj i wybuduj”. Prace nad projektem rozpoczęto jesienią 2018 roku, a budowę wiosną tego roku. Koszt inwestycji to ponad 1 500 000,00 zł z czego uzyskane dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 wyniosło 940 000,00 zł.

Powstały plac targowy stanie się miejscem tworzenia więzi handlowych i aktywizacji mieszkańców oraz zapewni odpowiednie warunki do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Będzie z pewnością też doskonałym miejscem do organizacji różnych wydarzeń kulturalnych.

019 219.08.26 gminne targowisko male

W otwarciu placu targowego uczestniczyli zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Krzysztof Grabowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Jarosław Maciejewski, Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego kadencji 2014-2018 – Anna Majda, Starosta Powiatu Konińskiego – Stanisław Bielik, Wójt Gminy Rzgów – Grzegorz Matuszak, Radni powiatowi i gminni oraz Sołtysi.

Targowisko będzie czynne już od września po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał.

 

Galeria fotografii.

Relacja z wydarzenia w TV Wielkopolska.