Gmina Grodziec pozyskując wsparcie przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 241 600 zł zakończyła w listopadzie długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję polegającą na przebudowie drogi gruntowej w sołectwie Junno (etap I). Wybudowany odcinek drogi o długości 971 mb jest pierwszym etapem inwestycji, który docelowo połączy drogą asfaltową miejscowości: Lipice, Nowa Huta, Stara Huta i Mokre. Wartość przedsięwzięcia to ponad 470 000 zł.

Przebudowa drogi gminnej Lipice - Nowa Huta