Realizacja operacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne” jest podzielona na 3 zadania:

 

Zadanie 1: „Przebudowa wraz z wyposażeniem Sali OSP Grodziec na potrzeby Biblioteki Publicznej”;
Zadanie 2: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipicach”;
Zadanie 3: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wielołęce.

tab grodziec unijna