W poniedziałek 6 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Grodziec Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak w towarzystwie Skarbnika Gminy Grodziec Aleksandry Musiałowskiej podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim umowę o dofinansowanie na operację z zakresu „Gospodarki wodno-ściekowej” pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska”.

Kolejne 285 tysięcy złotych dla Gminy Grodziec na gospodarkę wodno - ściekową - zdjęcie 1

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Wiejskiej w Grodźcu wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi (13 szt.) do granicy posesji oraz zaprojektowanie i budowa pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym prowadzącym ścieki do istniejącej kanalizacji. W ramach zadania wykonane zostaną także 2 nitki wodociągu (przyłączy), który umożliwią podłączenie przyszłych budynków do sieci wodociągowej bez ingerencji w zaprojektowaną już drogę.

Kolejne 285 tysięcy złotych dla Gminy Grodziec na gospodarkę wodno - ściekową - zdjęcie 2

Zakładany koszt całkowity operacji to 570 013,01 zł, z czego 50% tj. 285 020,00 zł stanowi dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zrealizowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Grodziec.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: marzec 2022 r.

 

Relacja w wydarzenia w Telewizji Wielkopolskiej