Tablice UE - „Przebudowa drogi gminnej nr G027P w miejscowości Janów”