3 sierpnia br. rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice". Inwestycja obejmuje gruntowny remont dachu budynku, w którym obecnie działalność statutową prowadzi Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach. Budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 328/70 z dnia 21.05.1984 r.

Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice - zdjęcie 1

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane m.in.: całkowita wymiana pokrycia dachowego, więźby dachowej, orynnowania oraz montaż instalacji odgromowej.

Wartość zadania to około 492 tys. zł. Zakończenie wszystkich prac budowlanych planuje się na koniec września br.

Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice - zdjęcie 2