Uprzejmie informujemy, że Gmina Grodziec po raz kolejny otrzymała od Samorządu Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól.

Na tę okoliczność,  15 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Rzgów Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak podpisał stosowną  umowę z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim.

Środki finansowe z budżetu województwa wielkopolskiego w wysokości 137 250 zł zostaną przeznaczone na budowę drogi w miejscowości Nowa Ciświca – etap 1.  

Środki finansowe z budżetu  województwa wielkopolskiego na budowę drogi w Nowej Ciświcy - zdjęcie 1

Fot. źródło: Portal LM.pl

Środki finansowe z budżetu  województwa wielkopolskiego na budowę drogi w Nowej Ciświcy - zdjęcie 2

Fot. źródło: Portal LM.pl

Środki finansowe z budżetu  województwa wielkopolskiego na budowę drogi w Nowej Ciświcy - zdjęcie 3

Fot. źródło: Portal LM.pl