Uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach została podpisana umowa z wykonawcą na realizację największej i najdroższej w dziejach naszej gminy inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Dotyczy ona budowy kanalizacji sanitarnej w Grodźcu.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku 2677 m w ciągu m.in. ulic: Młyńskiej, Wiatraki, Leśnej i Wierzbowej oraz kolektora tłocznego o dł. 209 m wraz z przepompownią ścieków. Inwestycja ta pozwoli docelowo na podłączenie do sieci kanalizacyjnej 104 gospodarstw domowych i zarazem zwiększenia stopnia skanalizowania gminy o blisko 50% w stosunku do stanu obecnego.

 - Warto przy tym dodać, że kluczowa dla realizacji tego przedsięwzięcia była wcześniejsza (w 2020 r.) rozbudowa oczyszczalni ścieków o drugi zbiornik typu SBR (wartość zadania: blisko 2 mln zł), która pozwoliła na zwiększenie wydajności oczyszczalni o 100% w stosunku do stanu zastanego (tj. z 300 do 600 m sześciennych przerobionych ścieków na dobę) – podkreśla wójt Mariusz Woźniak.

Wartość całkowita tegorocznego zadania to blisko 7 milionów 360 tysięcy złotych, z czego 4 miliony 985 tysięcy złotych stanowią środki pozyskane przez Gminę Grodziec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych a pozostałą część dofinansowanie z budżetu państwa w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Wykonawcą zadania jest firma BUD-AN Sp. z o.o. z Kalisza.

Najdroższa inwestycja w historii Gminy Grodziec z zerowym obciążeniem dla budżetu gminy - zdjęcie 1

Najdroższa inwestycja w historii Gminy Grodziec z zerowym obciążeniem dla budżetu gminy - zdjęcie 2

Najdroższa inwestycja w historii Gminy Grodziec z zerowym obciążeniem dla budżetu gminy - zdjęcie 3