Z radością informujemy, że wszystkie wnioski złożone przez Gminę Grodziec w ramach drugiego rozdania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały zaakceptowane.

Gmina pozyskała środki finansowe na następujące przedsięwzięcia:

- 5.462.500,00 zł – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach,

- 4.702.500,00 zł – Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec miejscowościach:

  • Czarnybród (etap 1 i 2 z 4 – 2 km);
  • Biała-Biała Kolonia (850m);
  • Królików-Dziewiń (etap 1 z 2 – 1 km);
  • Wielołęka-Jaroszewice Grodzieckie (1,4 km);
  • Nowe Grądy (etap 1 z 2 – 1 km);
  • Grodziec – ul. Wiejska -„Tarnia” (350 m);
  • Grodziec – ul. Sportowa (od drogi wojewódzkiej do bloków przy ul. Mickiewicza) – 450 m.


Kwota pozyskanych środków ogółem: 10.165.000,00 zł.
Planowany termin realizacji inwestycji: rok 2023.

 

Polski Ład - logo