„Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec, ul. Wiejska” - tablica