Miło nam poinformować, iż Gmina Grodziec zakończyła realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach”. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Grądy o długości 990 m, szerokości jezdni 4,50 m oraz szerokości poboczy 0,75 m. Wykonano nową konstrukcję jezdni o nawierzchni bitumicznej, utwardzono pobocza kruszywem, a także dokonano nasadzeń rekompensacyjnych. Przebudowany odcinek drogi z dniem 3 listopada 2023 r. został oddany do użytkowania.

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 320750,00 zł w ramach „Programu budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, a całkowita wartość zadania to 1166858,64 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 1

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 2

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 3

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 4

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 5

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 6

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 7

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 8

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 9

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 10

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 11