Informacja dla użytkowników instalacji fotowoltaicznych - logo

Wójt Gminy Grodziec informuje, iż od dnia 06.12.2023 r. rozpoczną się drugie przeglądy techniczne instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w ramach projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec” (montaż w latach 2018-2019). Przeglądy zostaną przeprowadzone przez firmę ESOLEO Sp. z o.o., której przedstawiciele będą posiadać stosowne, pisemne upoważnienie Wójta Gminy Grodziec do ich wykonania. W celu ustalenia terminu wykonania przeglądu technicznego, pracownicy firmy ESOLEO skontaktują się z Państwem telefonicznie.

Informacja dla użytkowników instalacji fotowoltaicznych - zdjęcie 1