Miło nam poinformować, iż dwa Stowarzyszenia z terenu naszej gminy: Ochotnicza Staż Pożarna w Królikowie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” podpisały w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w Starym Mieście umowy
o powierzeniu grantu. OSP Królików wykona zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę altany piknikowej w Królikowie formą integracji lokalnej społeczności.” Natomiast „Wielołęczanki” zorganizują wydarzenie plenerowe pn. „Wielołęka – kraina mlekiem płynąca”.

 

Zadania zostaną zrealizowane ze środków Unii Europejskiej , działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2. w ramach projektu grantowego pn. „Lepsze życie na obszarze LGD – rozwój obiektów turystyczno – rekreacyjnych i promocja walorów obszaru”. Zadania realizowane będą w ramach zakresów: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej oraz promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych.

 

logo1