Urząd Marszałkowski opublikował wyniki naboru wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu energii odnawialnej.


Z radością informujemy, że złożony wspólnie z Gminą Rzgów wniosek pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec” przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i znalazł się na wysokim 14 miejscu listy rankingowej. Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 zł. Pozycja na liście rankingowej i przeznaczona na zadanie pula środków gwarantuje otrzymanie dofinansowania. Projekt przewiduje po stronie Gminy Grodziec montaż 176 instalacji fotowoltaicznych i 45 kolektorów słonecznych na budynkach należących do mieszkańców naszej gminy. Całkowita wartość projektu wynosi 7 846 340,10 zł., przy czym dofinansowanie wynosi 6 024 525,45 zł.

 

Lista po ocenie merytorycznej

 

logo