logo

 

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec” został wybrany do dofinansowania. W ramach przedsięwzięcia będzie wykonanych 399 instalacji fotowoltaicznych oraz 155 solarnych. Na terenie Gminy Grodziec zostanie wykonanych 176 sztuk instalacji fotowoltaicznych oraz 45 sztuk kolektorów słonecznych, natomiast w Gminie Rzgów 110 sztuk kolektorów słonecznych oraz 223 sztuk instalacji fotowoltaicznych,. Przedmiotowe instalacje będą produkowały energię cieplną oraz elektryczną (w zależności od wariantu) na potrzeby własne domów mieszkalnych. Jest to projekt parasolowy. Dzięki jego realizacji, mieszkańcy uczestniczący w projekcie otrzymają dostęp do bezpiecznej, naturalnej energii i ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł. Zwiększeniu ulegnie dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej (1,33 MWe) oraz cieplnej (0,6 MWt). Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie 1470,29 MWhe/rok, natomiast produkcja energii cieplnej wyniesie 417,76 MWht/rok.


Całkowita wartość projektu wynosi 7 846 340,16 zł. Dofinansowanie to kwota 6 024 525,45 zł (w tym Gmina Rzgów- 3 566 096,80 zł, Gmina Grodziec- 2 458 428,65 zł).


W ramach konkursu złożono 187 wniosków, z czego do dofinansowania wybrano 18 projektów.


Wnioski wybrane do dofinansowania


W chwili obecnej przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowanie otrzymają wszyscy mieszkańcy Gminy Grodziec, którzy złożyli wnioski w wyznaczonym terminie. O dalszych krokach będziemy Państwa informować na bieżąco.