Drukuj
Kategoria: Inwestycje i realizowane projekty

 

    Z radością przyjęliśmy wiadomość, iż wniosek inwestycyjny o dofinansowanie projektu w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

    Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

    Dofinansowaniem w ramach Programu objęto zadanie inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w wariancie rozszerzonym.

Wariant rozszerzony OSA w miejscowości Mokre obejmować będzie:

 

MSIT    OSA