Miło nam poinformować, iż Ochotnicza Staż Pożarna w Królikowie zrealizowała zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę altany piknikowej w Królikowie formą integracji lokalnej społeczności” mające na celu poprawę jakości życia poprzez wzmocnienie potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru LGD.

008

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.

 

europ   Leader   SSWP   urzd   PROW