logo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grodziec, informujemy iż w dniu 7 sierpnia br. została zawarta umowa z firmą Geo Solar na wykonanie 399 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec”.

007 male

Informujemy również, iż w najbliższym czasie rozpoczną się pierwsze audyty przedwykonawcze prowadzone przez pracowników firmy Geo Solar. Audytorzy ubrani będą w koszulki z napisem „Geo Solar” (co umożliwi ich identyfikację). Audyt będzie weryfikacją poprzednich założeń i potrwa ok. 15-30 min. Prosimy o obecność, ponieważ konieczne jest ustalenie lokalizacji jednego z elementów instalacji (falownik). Prosimy również o przygotowanie faktury za energię elektryczną (nie blankiet do płatności tylko pełną fakturę, z której będzie można wyczytać wszystkie informacje o mocy, nr licznika itp.).

 001 male    003 male


Ponadto w celu sprawnego zgłoszenia mikroinstalacji OZE i szybkiego korzystania z wyprodukowanej energii prosimy o sprostowanie ewentualnych nieścisłości w umowach kompleksowych na dostawę energii elektrycznej.


Jeżeli właściciele nieruchomości, na których przewiduje się lokalizację OZE nie będą mogli osobiście zawrzeć umowy z Gminą Grodziec niniejszym prosimy o dokonanie stosownych upoważnień. Druk pełnomocnictwa załączony jest do niniejszej informacji.

 

Do pobrania: