europ    PROW    urzd 

 

W piątek, 12 października 2018 r. w Rychwale Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska w towarzystwie Skarbnika Aleksandry Musiałowskiej podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na przebudowę oraz doposażenie świetlic wiejskich. Gmina Grodziec uzyskała dofinansowanie w wysokości 962 625 zł .W podpisaniu umów towarzyszył nam starosta koniński Stanisław Bielik.

kultura1 male

Celem operacji jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych i społecznych oraz wzmocnienie aktywności mieszkańców wsi poprzez przebudowę, zagospodarowania otoczenia i wyposażenie trzech ogólnodostępnych obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec. Operacja realizowana będzie w miejscowości Wielołęka, Grodziec i Lipice.

kultura4 male

Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacja typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.