logo

17 października 2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Grodziec przy ul. Leśnej 50, podczas konferencji prasowej, Maciej Sytek - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z Wójtem Gminy Grodziec Anną Andrzejewską na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 20014-2020 projektu pt. ,,Samorządy i Lasy Państwowe- razem dla grodzieckiej przyrody’’. Gmina Grodziec otrzymała wsparcie w wysokości blisko 800 tys. zł, przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na rozbudowę Ośrodka Edukacji Leśnej w Grodźcu, budowę edukacyjnej ścieżki ekologicznej w ciągu drogi powiatowej prowadzącej do Ośrodka Edukacji Leśnej, jej wyposażenie oraz budowę tzw. terenowych punktów edukacyjnych. Dofinansowane zostaną także wycieczki edukacyjne i warsztaty ekologiczne. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Konińskim i Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec. Celem przedsięwzięcia jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez organizację przestrzeni publicznej, wpisującej się w lokalny krajobraz oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowaniu postaw ekologicznych mieszkańców gminy.

DSC01148 male

Całkowita wartość inwestycji opiewa na 1.142.114,01 zł, z czego 789.265,76 zł będzie pochodziła z WRPO. Pozostałą kwotę, czyli 352.848,25 zł wspólnie wyłożą gmina, nadleśnictwo, powiat.

DSC01150 male

Realizacja projektu rozpocznie się w przyszłym roku, a zakończona zostanie w 2020.

ekologia male