1                                              2

Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

 

CELE PROGRAMU

Celem Programu jest stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, poprzez zwiększenia kompetencji lokalnych instruktorów w zakresie uczenia osób dorosłych.

Program wyposaży uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach: umiejętności pozyskiwanie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych, wiedzy w obszarach tematycznych:

  1. Rodzic w internecie,
  2. Moje finanse i transakcje w sieci,
  3. Rolnik w sieci.

 

WYSOKOŚĆ GRANTU

Wysokość grantu wynosi 40 320,00 zł. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wynosi 100 %.


REALIZACJA PROGRAMU

Szkolenia dla mieszkańców naszej gminy odbędą się w terminie listopad 2018 – kwiecień 2019. Przeszkolone zostaną 72 osoby powyżej 25 roku życia w 3 panelach szkoleniowych po 12 osób każdy. Rekrutacja uczestników będzie się odbywać w terminie listopad- grudzień 2018r.

Program jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.

3