logo

 

Gmina Grodziec rozpoczyna rekrutację do projektu „Ja w internecie”. Projekt to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie przez cały czas trwania projektu do wyczerpania wolnych miejsc.

Nabór do poszczególnych zakresów tematycznych szkoleń prowadzony będzie przez Urząd Gminy Grodziec oraz Szkoły Podstawowe w Królikowie i w Grodźcu grupach wiekowych od 25 lat do 65+.

Szkolenia odbywać się będą w budynkach Szkoły Podstawowej w Królikowie oraz Szkoły Podstawowej w Grodźcu w okresie od listopada 2018 r. do kwietnia 2019 r.

TEMATY SZKOLEŃ do wyboru według grup wiekowych uczestników (1 uczestnik może skorzystać tylko z 1 szkolenia):

  1. Rodzic w internecie (uczestnicy w wieku 25-43 lata), dwie grupy po 12 osób.

Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie. Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling. Ponadto uczestnicy szklenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie „Rodzic w internecie” posłuży podniesieniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji w internecie, a jednocześnie umożliwi zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.

  2. Moje finanse i transakcje w sieci (uczestnicy w wieku 44-64 lata oraz 65+),dwie grupy po 12 osób.

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pomocą internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik/-czka będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji.

  3. Rolnik w sieci (uczestnicy w wieku 35-64 lata), dwie grupy po 12 osób.

Szkolenie „Rolnik w sieci” przeznaczone jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu .

Aby zapisać się na szkolenie, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (https://jawinternecie.edu.pl/dokumenty/) a następnie telefonicznie lub osobiście skontaktować się z Urzędem Gminy Grodziec lub Szkołami Podstawowymi w Królikowie i w Grodźcu, podając swoje podstawowe dane kontaktowe. O zakwalifikowaniu się do projektu poinformujemy Państwa po zebraniu kompletnych grup.

 

Zapisy:
Urząd Gminy Grodziec, pok.11, tel. 63 248 55 00 wew.25.
Szkoła Podstawowa w Grodźcu    – Sekretariat 63 248 54 20
Szkoła Podstawowa w Królikowie – Sekretariat 63 24 85 084

Szczegółowe informacje: https://jawinternecie.edu.pl

 

 

 

Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.

4

Do pobrania: