Informujemy, że Gmina Grodziec zakończyła realizację inwestycji pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach nr 255, 239, 256, 293, 294 obręb Królików.
Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, na podstawie umowy nr 62/2018 zawartej w dniu 5 kwietnia 2018 roku oraz umowy nr 463/2018 zawartej w dniu 7 sierpnia 2018 roku.