POS

Uchwałą Rady Gminy Grodziec nr XLVII/308/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. przyjęto Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziec.
Ustawa Prawo ochrony środowiska obliguje organ wykonawczy gminy do sporządzenia i uchwalenia programu w celu realizacji polityki ochrony środowiska. Dokument ten jest podstawą funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsięwzięcie zostało współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji – 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

Program Ochrony Środowiska.