W dniu 01 października 2018 (poniedziałek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Grodźcu (stołówka) odbędzie się spotkanie edukacyjno-informacyjne dot. realizacji programu antysmogowego „Czyste Powietrze” organizowane przez WFOŚiGW w Poznaniu. Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Grodziec.

logo

Spotkanie będzie miało charakter edukacyjny i informacyjny, składa się z trzech bloków tematycznych:

  • pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie,
  • drugi informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze,
  • w trzeciej dowiemy się jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.


W ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który realizowany będzie w latach 2018-2029 finansowana będzie, w przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych, m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, nowoczesne kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła.

 

logo

 

Informujemy, iż 11 września (wtorek) 2018 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Grodziec w Sali Ślubów odbędzie się spotkanie organizacyjne z mieszkańcami Gminy Grodziec zgłoszonymi do udziału w projekcie. Tematem spotkania będzie instalacja systemów solarnych w ramach uzyskanego dofinansowania.


Wszystkich zainteresowanych zapraszam do udziału w spotkaniu.

 

/-/ Anna Andrzejewska
Wójt Gminy Grodziec

 

logo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grodziec, informujemy iż w dniu 7 sierpnia br. została zawarta umowa z firmą Geo Solar na wykonanie 399 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec”.

007 male

 

logo

 

Gmina Grodziec otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na inwestycje związane z gospodarką odpadami.

 

10 sierpnia 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Grodziec a Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec.

DSC00558 male