Informujemy, że 16 listopada 2017 roku Gmina Grodziec zawarła z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Słupca Sp. z o.o. Spółka komandytowa umowę nr IP.272.1.6.2017 na realizacje inwestycji pn. Przebudowa drogi w m. Janów na działkach nr 1433, 1434, 1442 obręb Grodziec.


Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 355 804,78 zł brutto.


Na realizacje inwestycji Gmina Grodziec otrzymała dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 157 409,00 zł.

 

Droga Janow1 mala

Droga Janow2 mala

Droga Janow3 mala